Fackverksportaler och Vägportaler

Svensk Infrateknik levererar fackverksportaler och vägportaler så som bärare av skyltar och annan teknisk utrustning. Portalerna och stolparna finns i rör och fackverks utförande och används som bära av plåtskyltar, digitalskyltar, övervakningsutrustning, kablar, rör m.m.

Portalerna och stolparna kan även levereras anpassade efter kundens önskemål med t.ex större tvärsnitt, gångplan, kameramaster, lackering m.m.

Vägportaler används som bära av plåtskyltar, digitalskyltar, övervakningsutrustning, kablar, rör m.m

Alla portaler och stolpar levereras varmförzinkade enligt EN-1461 och CE märkta enligt EN-1090.