Rörbrygga

Rörbryggor och kabelbryggor konstruerade som fackverk och  tillverkade i varmförzinkat stål för att få en tålig konstruktion med lång livslängd. Våra rörbryggorna finns i några standard storlekarna utformade som ett modulsystem för att underlätta projekteringen och montaget. Vi har lösningar för att bygga rörbryggor både rakt och i vinkel. Rörbyggor och kabelbryggor användas för att förlägga kablar eller rör mellan byggnader eller över hinder som väger eller vattendrag.

Till standard rörbryggorna finns det prefabricerade fundament i betong.

Vi har även infästningar för både rör och kablar.

Om en standard rörbrygga inte passar för era behov tar vi fram en kundanpassad lösning.

Kontakta oss så hjälper vi er med dimensionering av er rörbrygga.

 

Betongfundament för rörbrygga

Rörbrygga
Rörbryggor