Rörbens Portal

Svensk Infrateknik levererar vägportaler med rörben och fackverks överliggare tillverkade i varmförzinkat stål. Rörbenen gör att portalen smälter in bättre i med övriga installationer i trafikmiljön. Portalerna finns som standard i utförande som helportal, enbent portal och T-portal. Rörbens portaler passar som bärare av trafikvisning, digitala skyltar, trafikövervakning, kabelbärare, mediabärare m.m

Rörbenen gör att inga klätterhinder behövs för att skydda installationer eller förhindra att obehöriga inte klättrar upp.

Alla portaler levereras varmförzinkade enligt EN-1461 och CE märkta enligt EN-1090.

Rörbens portalerna kan fås pulverlackerade eller våtlackerade.

 

Portal fundament

höjdportal