Tel: 08 – 20 33 60

Mail: info@svenskinfrateknik.se

 

Personal

Håkan Morin

Försäljning/VD
Tel: 072-513 11 77
Mail: hakan.morin@svenskinfrateknik.se
Mikael Ståhl

Mikael Ståhl

Försäljning/Tekniskchef
Tel:070-582 73 75
Mail: mikael.stahl@svenskinfrateknik.se

Roger Bergman

Försäljning
Tel:070-637 55 92
Mail: roger.bergman@svenskinfrateknik.se