SVENSK INFRATEKNIK AB

Svensk Infrateknik konstruerar och levererar fackverksmaster, fackverksportaler, spännstolpar och belysningsstolpar som är konstruerade enligt EN-40 och EN-1090. Alla produkter är tillverkade i stål och varmförzinkade enligt EN-1461.