Kameramast INFRA MODUL

Kameramaster i varmförzinkade stål för övervakning av arbetsplatser, byggen, fotbollsplaner, parkeringar, hamnar, arenor m.m.  Masterna finns i höjder från 2 meter upp till 42 meter med fundament för nedgrävning eller ovanmark. Det finns olika tillbehör så som topplatta för kamera, klätterhinder och skåpsfästen för att göra din kameramast komplett.

Belysningsmasterna är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461 för bästa korrosionsskydd.

Vi hjälper dig med val av kameramast och tillbehöver, kontakta oss på 08-203360.

Fackverksmaster INFRA MODUL

Tillbehör INFRA MODUL

Fundament INFRA MODUL

Ytfundament INFRA MODUL

kameramast
Kameramast 380
Kameramast 450