Fackverksportaler

Svensk Infrateknik levererar fackerksportaler som är tillverkade i varmförzinkat stål. Portalerna finns som standard i utförande som helportal, L-portal och T-portal i tvärsnitten 380, 450 och 520. Vägsportaler används som bärare av trafikvisning, skyltar, digitala skyltar, trafikövervakning, kablar, rör m.m

Vi levererar även anpassade fackverksportaler i andra tvärsnitt för stora laster eller andra användnings områden som kabelportaler eller rörbryggor.

Alla portaler levereras varmförzinkade enligt EN-1461 och CE märkta enligt EN-1090.

 

Som tillval kan portalen fås våtlackerade, pulverlackerade eller termoplastade.

 

Till portalerna finns det standard nedgrävnings fundament i betong . Vi kan även leverera special fundament så som utbredda fundament och ytfundament.

 

Standard portal fundament

Fackverksportal
Vägportal