Kabelportal MODUL

Svensk Infratekniks kabelportaler utgör en flexibel lösning som passar både temporära och permanenta behov för att dra kablar för byggström eller för att fungera som rörbrygga över vägar eller som höjportal.

I vårt standardsortiment finns det två olika storlekar av kabelportaler: en med tvärsnitt på 300 millimeter och en med tvärsnitt på 400 millimeter. Dessa portaler är konstruerade för att placeras på hårda ytor med användning av ovanmarksfundament.

Om de standardstorlekar vi erbjuder inte uppfyller dina specifika krav avseende styrka eller längd, är du välkommen att kontakta oss på 08-20 33 60 eller via e-post på info@svenskinfrateknik.se så kan vi bistå dig med skräddarsydda lösningar.

Kabelportal