Portaler

Svensk Infrateknik har utökat sitt produktprogram dem portaler. Portalerna levereras i både fackverk samt i rör och fackverks utförande. Portalerna kan även anpassas efterkundernas önskemål. Alla portaler är CE-märkta enligt EN-1090.

Portaler